Populära företagsevenemang

Företagsevenemang anpassas efter gruppen

Företagsevenemang har som mål att sammansvetsa företaget. Det finns olika vägar att gå och delade meningar om hur man gör det bäst. För att säkerställa att evenemanget blir lyckosamt kan man vända sig till specialister på området – på nätet hittar man många företag som erbjuder stora utbud av teambuilding-aktiviteter.

Vilken aktivitet som passar företaget bäst beror på företagskulturen. Det är inte säkert att anställda som uppskattar bumperballs-tävlingar uppskattar korvtillverkning. För att evenemanget ska ge frukt är det viktigt att samtliga anställda är med på tåget – och då är valet av aktivitet avgörande.

Innan man bestämmer företagsevenemang ska man därför fundera över vad som passar gruppen och därefter välja något som alla kan vara med på – att en eller två faller bort får man dock leva med. Rekommendationen är att välja en aktivitet som nio av tio anställda kan tänkas ställa upp på.

Aktiviteter man kan tänkas arrangera är, förutom bumperball-tövlingar och korvtillverkning, terrängkörning med Land Rovers, pistolskytte, Segwaypolo, takvandring i Stockholm, kappsegling, middagskryssning, ribbtur med middag, mångkamp eller prova på lerduveskytte. Möjligheterna är oändliga.

På företagsevenemang är det viktigaste inte att vinna, utan att delta. Här handlar det att föra gruppen samman inför svåra tider snarare än något annat. Kickoffer och teambuilding-aktiviteter är avgörande för hur företaget kommer lyckas, om inte anställda strävar åt samma håll kommer siffrorna att visa minus.

För många är företagsevenemang förknippat med festligheter. Och fester är alltid ett trevligt inslag. Dock är rekommendationen att köra terrängbilar och tillverka korv innan festligheterna börjar på allvar, annars riskerar evenemanget att sluta i olycka. Som alltid är det också viktigt att visa respekt inför sina medmänniskor.

Ett företagsevenemang blir aldrig lyckat om mungiporna pekar nedåt. Därför är det viktigt att samtliga deltagare är positiva och hjälper varandra – för det är i slutändan vad allt handlar om. Förhoppningen är att anställda ska lära känna varandra och våga prata med varandra på arbetsplatsen, och inte endast i baren.

Företagsevenemang